Hotel > Pakiety
Trzygwiazdkowy szczegóły pakietu

Nie rezygnuj z podróży- Wybierz Voucher !

Voucher jest ważny przez rok od dnia, w którym miała się rozpocząć rezerwacja lub w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.
Wystarczy zapytać hotel o możliwość zamiany wykupionej usługi na voucher. Wartość vouchera nie może być niższa od kosztów poniesionych do tej pory przez klienta.
Osoby decydujące się na voucher zyskają dodatkowy upominek, niespodziankę od hotelu.
Zapytania dotyczące Voucherów prosimy przesyłać na adres recepcja@hotelwojciech.pl

 

 

Warunki zakupu vouchera:

1. Voucher upooważnia do zakupu usług do równowartości jego nominału.
2. Wykorzystanie vouchera w zakresie usług powinno być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją tel: 87 6447237, e-mail: recepcja@hotelwojciech.pl
3.Voucher zachowuje swoją ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu.
4.Voucher może być wykorzystany tylko jeden raz. Prosimy o okazanie wydrukowanego voucheru w hotelowej recepcji.
5.Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
6.Niewykorzystanie Vouchera przez jego Posiadacza lub upływ terminu jego ważności nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń wobec hotelu.
7.Dokonanie zakupu Vouchera oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszych warunków rezerwacji przez jego Nabywcę.
8.W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o przeslanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu.

cena pakietu od zł
Akceptowane karty płatnicze
karty płatnicze
do góry